Kasutustingimused

Veebiportaali https://kasipall24.ee (edaspidi Käsipall24.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Käsipall24.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Käsipall24.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@kasipall24.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Käsipall24.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja fotod, on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Käsipall24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Käsipall24.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile.

Esimene viide peab olema tehtud kujul “Käsipall24.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu. Refereeritud loo lõpus peab olema ka teine viide originaalartiklile “Loe edasi Käsipall24.ee portaalist.” koos viidatava artikli veebiaadressiga.

Kommentaarid

Käsipall24.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Käsipall24.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Käsipall24.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Uudiskiri

Käsipall24.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda.
Käsipall24.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Käsipall24.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Käsipall24.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Käsipall24.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Käsipall24.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

Lisa kommentaar